• https://www.hbsydx.com/9h972752/
 • https://www.hbsydx.com/9h860025/
 • https://www.hbsydx.com/9h376229/
 • https://www.hbsydx.com/9h159204/
 • https://www.hbsydx.com/9h596423/
 • https://www.hbsydx.com/9h563226/
 • https://www.hbsydx.com/9h517701/
 • https://www.hbsydx.com/9h119763/
 • https://www.hbsydx.com/9h104441/
 • https://www.hbsydx.com/9h435998/
 • https://www.hbsydx.com/9h475324/
 • https://www.hbsydx.com/bn163172/
 • https://www.hbsydx.com/bn695121/
 • https://www.hbsydx.com/bn835800/
 • https://www.hbsydx.com/bn478549/
 • https://www.hbsydx.com/bn281738/
 • https://www.hbsydx.com/bn169819/
 • https://www.hbsydx.com/bn477356/
 • https://www.hbsydx.com/bn690667/
 • https://www.hbsydx.com/bn444543/
 • https://www.hbsydx.com/bn244298/
 • https://www.hbsydx.com/bn999390/
 • https://www.hbsydx.com/ds184085/
 • https://www.hbsydx.com/ds908548/
 • https://www.hbsydx.com/ds65992/
 • https://www.hbsydx.com/ds445910/
 • https://www.hbsydx.com/ds360538/
 • https://www.hbsydx.com/ds47859/
 • https://www.hbsydx.com/ds5470/
 • https://www.hbsydx.com/ds20358/
 • https://www.hbsydx.com/ds762840/
 • https://www.hbsydx.com/ds42670/
 • https://www.hbsydx.com/ds11847/
 • https://www.hbsydx.com/ez541150/
 • https://www.hbsydx.com/ez470637/
 • https://www.hbsydx.com/ez544991/
 • https://www.hbsydx.com/ez41234/
 • https://www.hbsydx.com/ez930347/
 • https://www.hbsydx.com/ez947637/
 • https://www.hbsydx.com/ez662306/
 • https://www.hbsydx.com/ez402644/
 • https://www.hbsydx.com/ez963676/
 • https://www.hbsydx.com/ez123471/
 • https://www.hbsydx.com/ez1659/
 • https://www.hbsydx.com/fhc929673/
 • https://www.hbsydx.com/fhc253326/
 • https://www.hbsydx.com/fhc786914/
 • https://www.hbsydx.com/fhc619884/
 • https://www.hbsydx.com/fhc191057/
 • https://www.hbsydx.com/fhc837053/
 • https://www.hbsydx.com/fhc458953/
 • https://www.hbsydx.com/fhc518207/
 • https://www.hbsydx.com/fhc537224/
 • https://www.hbsydx.com/fhc5299/
 • https://www.hbsydx.com/fhc221198/
 • https://www.hbsydx.com/hd396704/
 • https://www.hbsydx.com/hd166346/
 • https://www.hbsydx.com/hd199074/
 • https://www.hbsydx.com/hd249701/
 • https://www.hbsydx.com/hd8538/
 • https://www.hbsydx.com/hd682282/
 • https://www.hbsydx.com/hd128499/
 • https://www.hbsydx.com/hd461856/
 • https://www.hbsydx.com/hd720137/
 • https://www.hbsydx.com/hd753131/
 • https://www.hbsydx.com/hd291598/
 • https://www.hbsydx.com/htk408551/
 • https://www.hbsydx.com/htk68707/
 • https://www.hbsydx.com/htk711650/
 • https://www.hbsydx.com/htk240509/
 • https://www.hbsydx.com/htk764259/
 • https://www.hbsydx.com/htk451858/
 • https://www.hbsydx.com/htk577524/
 • https://www.hbsydx.com/htk747906/
 • https://www.hbsydx.com/htk299629/
 • https://www.hbsydx.com/htk372244/
 • https://www.hbsydx.com/htk175328/
 • https://www.hbsydx.com/hy5210/
 • https://www.hbsydx.com/hy921063/
 • https://www.hbsydx.com/hy105125/
 • https://www.hbsydx.com/hy915521/
 • https://www.hbsydx.com/hy521009/
 • https://www.hbsydx.com/hy415180/
 • https://www.hbsydx.com/hy709953/
 • https://www.hbsydx.com/hy44941/
 • https://www.hbsydx.com/hy717196/
 • https://www.hbsydx.com/hy396610/
 • https://www.hbsydx.com/hy441967/
 • https://www.hbsydx.com/hypt94915/
 • https://www.hbsydx.com/hypt464892/
 • https://www.hbsydx.com/hypt862909/
 • https://www.hbsydx.com/hypt878393/
 • https://www.hbsydx.com/hypt951420/
 • https://www.hbsydx.com/hypt132686/
 • https://www.hbsydx.com/hypt676193/
 • https://www.hbsydx.com/hypt206689/
 • https://www.hbsydx.com/hypt212432/
 • https://www.hbsydx.com/hypt36807/
 • https://www.hbsydx.com/hypt672326/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl918940/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl716735/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl442095/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl257535/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl488111/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl22358/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl888845/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl268315/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl634427/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl635763/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl670497/
 • https://www.hbsydx.com/jh734855/
 • https://www.hbsydx.com/jh687966/
 • https://www.hbsydx.com/jh49953/
 • https://www.hbsydx.com/jh518519/
 • https://www.hbsydx.com/jh54512/
 • https://www.hbsydx.com/jh758746/
 • https://www.hbsydx.com/jh297101/
 • https://www.hbsydx.com/jh796031/
 • https://www.hbsydx.com/jh354957/
 • https://www.hbsydx.com/jh155395/
 • https://www.hbsydx.com/jh462565/
 • https://www.hbsydx.com/lf294654/
 • https://www.hbsydx.com/lf677623/
 • https://www.hbsydx.com/lf150954/
 • https://www.hbsydx.com/lf717081/
 • https://www.hbsydx.com/lf131264/
 • https://www.hbsydx.com/lf663710/
 • https://www.hbsydx.com/lf40876/
 • https://www.hbsydx.com/lf702125/
 • https://www.hbsydx.com/lf101017/
 • https://www.hbsydx.com/lf418068/
 • https://www.hbsydx.com/lf225590/
 • https://www.hbsydx.com/md365582/
 • https://www.hbsydx.com/md14026/
 • https://www.hbsydx.com/md997080/
 • https://www.hbsydx.com/md983727/
 • https://www.hbsydx.com/md141710/
 • https://www.hbsydx.com/md990901/
 • https://www.hbsydx.com/md786552/
 • https://www.hbsydx.com/md90760/
 • https://www.hbsydx.com/md495953/
 • https://www.hbsydx.com/md7911/
 • https://www.hbsydx.com/md543724/
 • https://www.hbsydx.com/my354432/
 • https://www.hbsydx.com/my951964/
 • https://www.hbsydx.com/my310471/
 • https://www.hbsydx.com/my248211/
 • https://www.hbsydx.com/my218039/
 • https://www.hbsydx.com/my862741/
 • https://www.hbsydx.com/my310533/
 • https://www.hbsydx.com/my422057/
 • https://www.hbsydx.com/my378738/
 • https://www.hbsydx.com/my940951/
 • https://www.hbsydx.com/my306649/
 • https://www.hbsydx.com/myc465903/
 • https://www.hbsydx.com/myc377531/
 • https://www.hbsydx.com/myc240131/
 • https://www.hbsydx.com/myc413894/
 • https://www.hbsydx.com/myc474795/
 • https://www.hbsydx.com/myc583775/
 • https://www.hbsydx.com/myc517416/
 • https://www.hbsydx.com/myc849170/
 • https://www.hbsydx.com/myc59871/
 • https://www.hbsydx.com/myc805174/
 • https://www.hbsydx.com/myc641902/
 • https://www.hbsydx.com/oy225770/
 • https://www.hbsydx.com/oy632618/
 • https://www.hbsydx.com/oy850540/
 • https://www.hbsydx.com/oy789181/
 • https://www.hbsydx.com/oy505475/
 • https://www.hbsydx.com/oy452107/
 • https://www.hbsydx.com/oy437436/
 • https://www.hbsydx.com/oy485712/
 • https://www.hbsydx.com/oy703311/
 • https://www.hbsydx.com/oy702460/
 • https://www.hbsydx.com/oy112771/
 • https://www.hbsydx.com/tye611640/
 • https://www.hbsydx.com/tye959314/
 • https://www.hbsydx.com/tye426528/
 • https://www.hbsydx.com/tye968333/
 • https://www.hbsydx.com/tye597929/
 • https://www.hbsydx.com/tye175103/
 • https://www.hbsydx.com/tye441324/
 • https://www.hbsydx.com/tye274861/
 • https://www.hbsydx.com/tye301020/
 • https://www.hbsydx.com/tye185450/
 • https://www.hbsydx.com/tye242388/
 • https://www.hbsydx.com/tys461849/
 • https://www.hbsydx.com/tys460244/
 • https://www.hbsydx.com/tys557272/
 • https://www.hbsydx.com/tys549512/
 • https://www.hbsydx.com/tys267873/
 • https://www.hbsydx.com/tys970223/
 • https://www.hbsydx.com/tys281967/
 • https://www.hbsydx.com/tys452366/
 • https://www.hbsydx.com/tys613761/
 • https://www.hbsydx.com/tys98778/
 • https://www.hbsydx.com/tys375614/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl104436/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl883481/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl910634/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl663939/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl920068/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl957729/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl224202/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl815121/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl253230/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl633995/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl509373/
 • https://www.hbsydx.com/wd642173/
 • https://www.hbsydx.com/wd776870/
 • https://www.hbsydx.com/wd504762/
 • https://www.hbsydx.com/wd147913/
 • https://www.hbsydx.com/wd707782/
 • https://www.hbsydx.com/wd327695/
 • https://www.hbsydx.com/wd154775/
 • https://www.hbsydx.com/wd607616/
 • https://www.hbsydx.com/wd571814/
 • https://www.hbsydx.com/wd485056/
 • https://www.hbsydx.com/wd843929/
 • https://www.hbsydx.com/wj987035/
 • https://www.hbsydx.com/wj117626/
 • https://www.hbsydx.com/wj77300/
 • https://www.hbsydx.com/wj639797/
 • https://www.hbsydx.com/wj307183/
 • https://www.hbsydx.com/wj833956/
 • https://www.hbsydx.com/wj266119/
 • https://www.hbsydx.com/wj532414/
 • https://www.hbsydx.com/wj289252/
 • https://www.hbsydx.com/wj802867/
 • https://www.hbsydx.com/wj682034/
 • https://www.hbsydx.com/xb95320/
 • https://www.hbsydx.com/xb588655/
 • https://www.hbsydx.com/xb78212/
 • https://www.hbsydx.com/xb467398/
 • https://www.hbsydx.com/xb972214/
 • https://www.hbsydx.com/xb398676/
 • https://www.hbsydx.com/xb85331/
 • https://www.hbsydx.com/xb587806/
 • https://www.hbsydx.com/xb441157/
 • https://www.hbsydx.com/xb79944/
 • https://www.hbsydx.com/xb925998/
 • https://www.hbsydx.com/xc883524/
 • https://www.hbsydx.com/xc941274/
 • https://www.hbsydx.com/xc736699/
 • https://www.hbsydx.com/xc112434/
 • https://www.hbsydx.com/xc451592/
 • https://www.hbsydx.com/xc671599/
 • https://www.hbsydx.com/xc131021/
 • https://www.hbsydx.com/xc178268/
 • https://www.hbsydx.com/xc344597/
 • https://www.hbsydx.com/xc531025/
 • https://www.hbsydx.com/xc518518/
 • https://www.hbsydx.com/xy320824/
 • https://www.hbsydx.com/xy219135/
 • https://www.hbsydx.com/xy292043/
 • https://www.hbsydx.com/xy368601/
 • https://www.hbsydx.com/xy619188/
 • https://www.hbsydx.com/xy920140/
 • https://www.hbsydx.com/xy509735/
 • https://www.hbsydx.com/xy223264/
 • https://www.hbsydx.com/xy910792/
 • https://www.hbsydx.com/xy801806/
 • https://www.hbsydx.com/xy248545/
 • https://www.hbsydx.com/xy2670606/
 • https://www.hbsydx.com/xy2519167/
 • https://www.hbsydx.com/xy2903529/
 • https://www.hbsydx.com/xy2755710/
 • https://www.hbsydx.com/xy2765064/
 • https://www.hbsydx.com/xy2611364/
 • https://www.hbsydx.com/xy2864468/
 • https://www.hbsydx.com/xy2441929/
 • https://www.hbsydx.com/xy2499977/
 • https://www.hbsydx.com/xy2232381/
 • https://www.hbsydx.com/xy2218216/
 • https://www.hbsydx.com/xypt644040/
 • https://www.hbsydx.com/xypt756968/
 • https://www.hbsydx.com/xypt776947/
 • https://www.hbsydx.com/xypt341717/
 • https://www.hbsydx.com/xypt31361/
 • https://www.hbsydx.com/xypt884600/
 • https://www.hbsydx.com/xypt621897/
 • https://www.hbsydx.com/xypt423657/
 • https://www.hbsydx.com/xypt506789/
 • https://www.hbsydx.com/xypt141030/
 • https://www.hbsydx.com/xypt612473/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl113601/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl147041/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl28723/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl191488/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl902122/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl977470/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl744976/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl986505/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl552331/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl95500/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl787893/
 • https://www.hbsydx.com/yhz134882/
 • https://www.hbsydx.com/yhz310480/
 • https://www.hbsydx.com/yhz878532/
 • https://www.hbsydx.com/yhz540094/
 • https://www.hbsydx.com/yhz160784/
 • https://www.hbsydx.com/yhz835963/
 • https://www.hbsydx.com/yhz398119/
 • https://www.hbsydx.com/yhz211293/
 • https://www.hbsydx.com/yhz218002/
 • https://www.hbsydx.com/yhz196394/
 • https://www.hbsydx.com/yhz843927/
 • https://www.hbsydx.com/yk842311/
 • https://www.hbsydx.com/yk805767/
 • https://www.hbsydx.com/yk421238/
 • https://www.hbsydx.com/yk210848/
 • https://www.hbsydx.com/yk877364/
 • https://www.hbsydx.com/yk779223/
 • https://www.hbsydx.com/yk216082/
 • https://www.hbsydx.com/yk500115/
 • https://www.hbsydx.com/yk594562/
 • https://www.hbsydx.com/yk163422/
 • https://www.hbsydx.com/yk802319/
 • https://www.hbsydx.com/yk2210322/
 • https://www.hbsydx.com/yk2792120/
 • https://www.hbsydx.com/yk222480/
 • https://www.hbsydx.com/yk2569831/
 • https://www.hbsydx.com/yk2582812/
 • https://www.hbsydx.com/yk2849876/
 • https://www.hbsydx.com/yk244160/
 • https://www.hbsydx.com/yk2393990/
 • https://www.hbsydx.com/yk2216539/
 • https://www.hbsydx.com/yk2461929/
 • https://www.hbsydx.com/yk2817984/
 • https://www.hbsydx.com/yltd760198/
 • https://www.hbsydx.com/yltd141071/
 • https://www.hbsydx.com/yltd529638/
 • https://www.hbsydx.com/yltd474894/
 • https://www.hbsydx.com/yltd776063/
 • https://www.hbsydx.com/yltd159357/
 • https://www.hbsydx.com/yltd624660/
 • https://www.hbsydx.com/yltd355897/
 • https://www.hbsydx.com/yltd193159/
 • https://www.hbsydx.com/yltd417545/
 • https://www.hbsydx.com/yltd826158/
 • https://www.hbsydx.com/yx401531/
 • https://www.hbsydx.com/yx404207/
 • https://www.hbsydx.com/yx661091/
 • https://www.hbsydx.com/yx237932/
 • https://www.hbsydx.com/yx237810/
 • https://www.hbsydx.com/yx908888/
 • https://www.hbsydx.com/yx616140/
 • https://www.hbsydx.com/yx55916/
 • https://www.hbsydx.com/yx307091/
 • https://www.hbsydx.com/yx455067/
 • https://www.hbsydx.com/yx843338/
 • https://www.hbsydx.com/yy543706/
 • https://www.hbsydx.com/yy243353/
 • https://www.hbsydx.com/yy596600/
 • https://www.hbsydx.com/yy471000/
 • https://www.hbsydx.com/yy724497/
 • https://www.hbsydx.com/yy170522/
 • https://www.hbsydx.com/yy796263/
 • https://www.hbsydx.com/yy262480/
 • https://www.hbsydx.com/yy502236/
 • https://www.hbsydx.com/yy488557/
 • https://www.hbsydx.com/yy13938/
 • https://www.hbsydx.com/zx630095/
 • https://www.hbsydx.com/zx829324/
 • https://www.hbsydx.com/zx925358/
 • https://www.hbsydx.com/zx323118/
 • https://www.hbsydx.com/zx374653/
 • https://www.hbsydx.com/zx175768/
 • https://www.hbsydx.com/zx560206/
 • https://www.hbsydx.com/zx30055/
 • https://www.hbsydx.com/zx68103/
 • https://www.hbsydx.com/zx919757/
 • https://www.hbsydx.com/zx678082/
 •  11月27日电 据美国《世界日报》报道,家住美国加州亚凯迪亚市的华裔女子陈维娜(Wenna Chen,译音)数日前离家后渺无音讯,失联近5天。当地时间11月25日晚7时,亚凯迪亚警局宣布,警方找到她的汽车,并发现她已于车内身亡。

  亚凯迪亚警局25日在这个捷运旁的停车站发现失踪华裔女子的汽车,并发现她死于车内,分析是自杀。(美国《世界日报》记者王千惠摄)亚凯迪亚警局25日在这个捷运旁的停车站发现失踪华裔女子的汽车,并发现她死于车内,分析是自杀。(图片来源:美国《世界日报》记者 王千惠 摄)

   亚凯迪亚市警局表示,根据陈维娜家属提供的信息,她最后一次出现在公众视野,是在当地时间21日上午8时15分,即感恩节的前一天,地点位于其亚凯迪亚市的居所附近。当时她正准备前往南巴沙迪那市。其家人表示,陈维娜之前至少有一次失联多日的情况发生,但家属们并未明确指出原因。

   据悉,陈维娜年约54岁,是制图师,身高约158.5厘米、黑色卷发、戴眼镜,失踪时围着深色围巾,驾驶一辆轿车。她一直和八旬父母住在亚凯迪亚市。

   21日,她原本是离家去公司上班,但并未按时回家。她的父母联系其公司,被告知她并没有去上班。父母很担心,曾请朋友通过社交网络寻人。

   陈父表示,陈维娜平时并无任何异常或病史,且最近刚和姐姐去新西兰旅游15天,20日回家心情很好。21日出门前,还给父母送了礼物,非常高兴地说了声“拜拜”,没想到竟然失去联系。

   银行的交易记录显示,21日早上,陈维娜曾经花了10欧元,并提取了60欧元现金。

   亚凯迪亚警局警佐Brett Bourgeous说,尚不清楚她是如何死的,但分析很可能是自杀,仍需由洛杉矶县法医办公室确定其死因及时间。

   岳麓书院:千年书院精神如何赓续

  岳麓书院

   人民网长沙11月26日电 (宋子节)11月24日,由中央网信办指导、光明网、湖南大学承办的“文脉颂中华·书院@家国”网络传播活动正式启动。在首站岳麓书院,专家学者围绕“如何继承书院传统,激活文化生命力”等展开讨论。

   岳麓书院历经千年弦歌不绝,文脉延绵。北宋开宝九年(976年)岳麓书院诞生,千年来人才辈出。南宋时湖湘学派盛行,张栻朱熹在此辩理,成为史上著名的“朱张会讲”;明末,心学大家王阳明曾至书院讲学;清中后期魏源、曾国藩、左宗棠等皆求学于此;至今,岳麓书院与湖南大学体系相融,从事教学科研等工作,成为现代大学的重要组成部分。

   历史上,岳麓书院几经战火摧毁,几次于废墟上重建。岳麓书院几百学生曾参与抗元战斗,城破后大多以身殉国。朝代更迭、战火纷飞,每逢书院遇险,师生皆尽心筹措,竭力修复,守住中华传统文脉。

  清康熙皇帝御赐匾额“学达性天”

   “国家兴,书院兴。书院发展与国运昌盛紧密相连,没有国家对文化的重视,书院不可能繁荣。”湖南大学岳麓书院院长肖永明说道,“在没有修复管理之前,岳麓书院内很多处古迹变成断壁残垣,书院最核心的教学区讲堂变成了居民区,朱熹手书’忠孝节义’四个大字前堆放着蜂窝煤,到处狼藉。”

   1979年,湖南省政府委托湖南大学对岳麓书院进行修复管理。1984年成立湖南大学岳麓书院文化研究所。1990年获得学位授予权,岳麓书院弦歌复起。从2010年到2017年,岳麓书院共有9项国家社科基金重大项目。2017年,岳麓书院新增国家社科基金项目7项;书院教师出版学术专著、古籍整理、编著共计17种超过300万字;举办104场各类学术讲座,听众达290万人次。岳麓书院为中国书院在新时代的复兴建设提供了范本。

   近年来,随着传统文化日益得到人们的重视,社会上开始出现不少国学培训机构,良莠不齐。例如一些灌输“男尊女卑”等观念的“女德班”的出现,让人们感叹传统优秀文化的传承需要去伪存真。

   “在传播传统文化的过程中,出现了一些打着传统文化‘名号’、但实际上偏离了先贤本意的培训机构。这既损害了国学传统文化,也毒害了人的心灵。我们能做的,就是以更大、更多、更突出的声音,来宣传优秀文化,传播正能量。”湖南大学岳麓书院国学研究院院长朱汉民说。

   “目前社会经济条件发达,但在某些领域出现’精神滑坡’的现象。面对这一问题,书院要做的是激活读书人的家国情怀,为国家所想,为社会所谋,传道以济世民也。”岳麓书院教授、中国书院研究中心主任、中国书院学会副会长邓洪波表示。

   长郡中学高二学生为游客义务讲解

   可以看到,传统文化的影响力正在通过多种渠道面向全社会传播。周末的岳麓书院里,长沙当地中学生担任义务讲解员,在不同景点为游客讲解文物典故。“我们提前在网上查找关于岳麓书院的资料,周末到书院为游客讲解,在主动学习书院知识的过程中,促使我们对书院文化有更加深刻的了解。”长沙市长郡中学高二学生周琪说。

   在未来,岳麓书院将如何赓续书院精神,发挥书院的时代作用?朱汉民谈到:“书院要一如既往坚持成人教育与社会教化的双重使命。首先,书院要继承国学、儒学、经学等重要学术传统,通过开设文化素质课告诉学生应当如何做人、如何做君子。第二,书院应承担社会教化的责任。目前岳麓书院正以直播讲学的方式,借助互联网的力量影响社会,向书院内外的每个人传播传统文化的精髓,让中国书院在中华文明复兴中继续发挥作用。”

   谈到书院发展的举措,肖永明表示:“岳麓书院应清醒认识在这个时代所应承担的历史使命。”他就此提出了两点建议:第一,要研究好、保存好包括建筑在内的古代文化遗产,通过建立强大的研究队伍,挖掘中国古代文化的精华所在,形成能够服务社会、服务时代的高水平研究成果。第二,找到适合于现代的高质量人才培养方案。‘惟楚有才,于斯为盛’不应是遗留在过去的辉煌,更应作为今后努力的方向,将传统教育资源、教育理念融入到现代教育当中,立足传统文化培养带有中华文化根基的人才。

   山东曲阜11月26日电 (陈曙光)孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,首批展出文物2500件(组)。

   孔子博物馆是综合类大型现代化博物馆,具备博物馆展览陈列、文物保护与收藏、公共文化服务等诸多功能,常设展陈分为三个部分。馆内上行空间展线以“孔子的时代、孔子的一生、孔子的智慧、孔子与中华文明、孔子与世界文明、永远的孔子”六大部分构成,是展示孔子文化的主展线;下行空间展线以展示孔府诗礼传家的历史及孔府历代珍藏为主,是专门体现孔子博物馆馆藏文物丰富性、独特性的关键展区;特色展厅展陈曲阜著名的碑刻及汉画像石。

  孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,社会各界人士参观展览。 杨国庆 摄孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,社会各界人士参观展览。 杨国庆 摄

   同时,博物馆还设立孔子圣迹图大型互动厅、孔子讲学堂全息技术体验厅,将利用现存典籍资源打造世界最全的儒学典籍图书馆——“时习阁”。

   据项目设计和布展总负责人、清华大学美术学院副教授张烈介绍,此次展陈内容以孔子文化为核心,以文物为载体,以高科技为手段,以服务大众特别是青少年学生为主要目标,突出互动体验与感悟,总展出文物数量2500件(组)。孔子博物馆的设计线索是通过故事用叙事性的方式表现孔子的思想和精神力量,围绕“景仰、对话、洗礼”三大板块,通过夫子问答等互动的加入,让游客有更多的体验感。

  孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,首批展出文物2500件(组)。 杨国庆 摄孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,首批展出文物2500件(组)。 杨国庆 摄

   延续两千多年的儒家文化,为孔子故里曲阜留下了近70万件文物,藏品包括明代以来直至1948年的30多万件孔府私家文书档案、宋代以来4万多册善本古书、8000多件明清衣冠服饰以及大量与祭祀孔子有关的礼乐器等。这些是中国历史的凝固和中华文化的体现,具有鲜明的地方特色、家族特色和极高的历史、文化价值,具有全球、全国的唯一性和特殊性。

   “曲阜文物中有相当一部分无法集中妥善保存,已经馆藏的文物和档案也是‘养在深闺人未识’,无法向公众开放展示。”中华孔子学会孔子后裔儒学促进委员会会长孔德墉直言,以前对儒家学术研究非常不便,成立博物馆以后,将文物公布于世,这是非常大的一个转折,为研究孔子,研究传统文化提供了方便,也能吸引更多人了解儒家文化。

   “孔子博物馆将成为弘扬和传承优秀传统文化的有效载体,提升曲阜历史文化名城的城市内涵和文化品位,让孔子思想和儒家文化在世界各地更广传播。”曲阜市委书记刘东波表示,曲阜将会发挥好孔子博物馆孔子文化体验基地、爱国主义教育基地和干部政德教育基地的作用,进一步扩大孔子及儒家文化资源富集优势,加快推动形成儒家思想研究高地。(完)

   中国侨网11月27日电 据《菲律宾商报》报道,菲律宾劳工部当地时间26日确认有大量外国游客涌入及最终在菲国就业,尤其是中国公民。

   在调查有关在菲有大量外国劳工的参议院委员会听证会期间揭露,政府于2015年至2017年,签发出了11.5752万张外侨就业许可证。在当中,5.1万张许可证发给中国人。在过去3年,也有约2000名中国人受聘在建筑业。

   劳工部说,在2018年的第一季度签发出了2.132万张外侨就业许可证。

   劳工部副部长拉银萨德说:“确实存在上升的趋势。”

   根据劳动法,只有在没有合资格的菲律宾人胜任时,才签发外侨就业许可证。劳工部说,该许可证只能签发给需要高度专业化技术、管理的工作。一旦一名外侨获得该许可证,移民局和司法部能够给该名外侨批准工作签证。但移民局揭示,它也签发特别工作许可证,即使没有劳工部签发的外侨就业许可证。

   移民局说,从2017年至2018年,只有2万名外籍人士获批工作签证。

   可是,参议院劳工委员会主席维惹蕊描对签发工作许可证的过程提出质疑。他留意到菲国的大量中国籍员工的人数与所签发的许可证数量不符。

   他说:“签发的外侨就业许可证数目很少,但黑劳泛滥的情况很明显。”

   他也对2016年以来入境菲律宾的312万中国游客提出了质疑。劳工部说,当中大多数在后来申请工作许可证。

   拉虞萨德说:“许多以游客身份来菲,之后才转换为工作签证。”

   维惹蕊描说,参议院的调查是希望了揭露外籍工人人数的惊人增长,他们在菲居住并获得本应属于菲律宾人的工作。他还说,应调查菲律宾的黑劳人数上升的情况,以了解外籍人士担任的工作是否能够由菲律宾人胜任。

   维惹蕊描说,政府应该确保企业的工作团队是有至少80%的菲律宾人,以打击“社会倾销”的做法。社会倾销是透过聘用当地人,而不是当地人,来使用廉价劳动力的做法。

   他警告,随着菲国的外国黑劳人数的不断上升,失业的菲律宾人也不断增加。

   他举例了社会气象站的最新民调结果,截至2018年9月,超过980万菲律宾人失业,较今年6月的860万人更多。

   福州11月26日电 (记者 刘可耕)让福建人引以为傲的革命志士、“黄花岗七十二烈士”之一的林觉民,因一篇让后人感怀至深的《与妻书》激起了太多人的家国情怀。由福建省文化和旅游厅出品,福建省歌舞剧院创排的原创民族歌剧《与妻书》,将于11月28日在福州福建大剧院首演。26日,该剧主创人员在福州举行的新闻发布会上与媒体记者分享了创作《与妻书》的心得与体会。

   林觉民是福建福州人,由福建来创排这部歌剧,具备得天独厚的条件。此外,《与妻书》是两岸不约而同写入教科书、让一代代学子感动满怀的家书。也因此,由福建倾力打造一部融合革命壮烈与爱恋缱绻的歌剧,先天具备了观众基础。

   四幕歌剧《与妻书》展现出林觉民短暂而光辉的一生,剧中音乐在遵循歌剧创作规律的同时,融入福州闽剧、福建当地曲艺等元素,让歌剧更接地气。据悉,该剧作曲由中国电影音乐的代表人物之一、曾三次获得中国电影金鸡奖最佳音乐奖的闽籍作曲家章绍同担纲;编剧由闽籍剧作家、多次获国家级奖项的一级编剧周长赋担任,著名歌剧导演邓一江执导该剧,中央歌剧院一级舞美设计高广健担任该剧舞美总监。剧中男一号角色林觉民由著名男中音歌唱家、歌剧表演艺术家孙砾出演,女一号角色陈意映由著名女高音歌唱家郑培钦出演。

   孙砾表示,中国流传下来的诸多情书中,具有世界范围知名度并被不同肤色的人深深感动的,唯有《与妻书》,也因此,辛亥革命留给历史的一长串名字中,林觉民是最特殊的被怀念被吟咏的一位。与这封情书相关的人与事,天然具备了戏剧张力,而将此题材搬上歌剧舞台是第一次,有极大的艺术演绎空间。

   “这是一部激发民族豪情,同时又呈现出革命者内心情怀的原创民族歌剧。”孙砾说。

   高广健从专业角度向记者大致描绘出作品的“颜值”,他说:“这部歌剧,我们集中精力在不多的人物上。在场景设计上,做到物尽其用,发挥最大用途,也更便于我们在海峡两岸行走。在这种简约的概念下,创作出有审美品质的作品。”

   据悉,《与妻书》已入选2017年度的国家艺术基金大型舞台剧资助项目。(完)

  娱乐天地娱乐平台万达娱乐万达平台华宇娱乐华宇代理拉菲2拉菲娱乐拉菲平台1号站平台1号站1号站娱乐