• https://www.hbsydx.com/9h972752/
 • https://www.hbsydx.com/9h860025/
 • https://www.hbsydx.com/9h376229/
 • https://www.hbsydx.com/9h159204/
 • https://www.hbsydx.com/9h596423/
 • https://www.hbsydx.com/9h563226/
 • https://www.hbsydx.com/9h517701/
 • https://www.hbsydx.com/9h119763/
 • https://www.hbsydx.com/9h104441/
 • https://www.hbsydx.com/9h435998/
 • https://www.hbsydx.com/9h475324/
 • https://www.hbsydx.com/bn163172/
 • https://www.hbsydx.com/bn695121/
 • https://www.hbsydx.com/bn835800/
 • https://www.hbsydx.com/bn478549/
 • https://www.hbsydx.com/bn281738/
 • https://www.hbsydx.com/bn169819/
 • https://www.hbsydx.com/bn477356/
 • https://www.hbsydx.com/bn690667/
 • https://www.hbsydx.com/bn444543/
 • https://www.hbsydx.com/bn244298/
 • https://www.hbsydx.com/bn999390/
 • https://www.hbsydx.com/ds184085/
 • https://www.hbsydx.com/ds908548/
 • https://www.hbsydx.com/ds65992/
 • https://www.hbsydx.com/ds445910/
 • https://www.hbsydx.com/ds360538/
 • https://www.hbsydx.com/ds47859/
 • https://www.hbsydx.com/ds5470/
 • https://www.hbsydx.com/ds20358/
 • https://www.hbsydx.com/ds762840/
 • https://www.hbsydx.com/ds42670/
 • https://www.hbsydx.com/ds11847/
 • https://www.hbsydx.com/ez541150/
 • https://www.hbsydx.com/ez470637/
 • https://www.hbsydx.com/ez544991/
 • https://www.hbsydx.com/ez41234/
 • https://www.hbsydx.com/ez930347/
 • https://www.hbsydx.com/ez947637/
 • https://www.hbsydx.com/ez662306/
 • https://www.hbsydx.com/ez402644/
 • https://www.hbsydx.com/ez963676/
 • https://www.hbsydx.com/ez123471/
 • https://www.hbsydx.com/ez1659/
 • https://www.hbsydx.com/fhc929673/
 • https://www.hbsydx.com/fhc253326/
 • https://www.hbsydx.com/fhc786914/
 • https://www.hbsydx.com/fhc619884/
 • https://www.hbsydx.com/fhc191057/
 • https://www.hbsydx.com/fhc837053/
 • https://www.hbsydx.com/fhc458953/
 • https://www.hbsydx.com/fhc518207/
 • https://www.hbsydx.com/fhc537224/
 • https://www.hbsydx.com/fhc5299/
 • https://www.hbsydx.com/fhc221198/
 • https://www.hbsydx.com/hd396704/
 • https://www.hbsydx.com/hd166346/
 • https://www.hbsydx.com/hd199074/
 • https://www.hbsydx.com/hd249701/
 • https://www.hbsydx.com/hd8538/
 • https://www.hbsydx.com/hd682282/
 • https://www.hbsydx.com/hd128499/
 • https://www.hbsydx.com/hd461856/
 • https://www.hbsydx.com/hd720137/
 • https://www.hbsydx.com/hd753131/
 • https://www.hbsydx.com/hd291598/
 • https://www.hbsydx.com/htk408551/
 • https://www.hbsydx.com/htk68707/
 • https://www.hbsydx.com/htk711650/
 • https://www.hbsydx.com/htk240509/
 • https://www.hbsydx.com/htk764259/
 • https://www.hbsydx.com/htk451858/
 • https://www.hbsydx.com/htk577524/
 • https://www.hbsydx.com/htk747906/
 • https://www.hbsydx.com/htk299629/
 • https://www.hbsydx.com/htk372244/
 • https://www.hbsydx.com/htk175328/
 • https://www.hbsydx.com/hy5210/
 • https://www.hbsydx.com/hy921063/
 • https://www.hbsydx.com/hy105125/
 • https://www.hbsydx.com/hy915521/
 • https://www.hbsydx.com/hy521009/
 • https://www.hbsydx.com/hy415180/
 • https://www.hbsydx.com/hy709953/
 • https://www.hbsydx.com/hy44941/
 • https://www.hbsydx.com/hy717196/
 • https://www.hbsydx.com/hy396610/
 • https://www.hbsydx.com/hy441967/
 • https://www.hbsydx.com/hypt94915/
 • https://www.hbsydx.com/hypt464892/
 • https://www.hbsydx.com/hypt862909/
 • https://www.hbsydx.com/hypt878393/
 • https://www.hbsydx.com/hypt951420/
 • https://www.hbsydx.com/hypt132686/
 • https://www.hbsydx.com/hypt676193/
 • https://www.hbsydx.com/hypt206689/
 • https://www.hbsydx.com/hypt212432/
 • https://www.hbsydx.com/hypt36807/
 • https://www.hbsydx.com/hypt672326/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl918940/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl716735/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl442095/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl257535/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl488111/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl22358/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl888845/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl268315/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl634427/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl635763/
 • https://www.hbsydx.com/hyyl670497/
 • https://www.hbsydx.com/jh734855/
 • https://www.hbsydx.com/jh687966/
 • https://www.hbsydx.com/jh49953/
 • https://www.hbsydx.com/jh518519/
 • https://www.hbsydx.com/jh54512/
 • https://www.hbsydx.com/jh758746/
 • https://www.hbsydx.com/jh297101/
 • https://www.hbsydx.com/jh796031/
 • https://www.hbsydx.com/jh354957/
 • https://www.hbsydx.com/jh155395/
 • https://www.hbsydx.com/jh462565/
 • https://www.hbsydx.com/lf294654/
 • https://www.hbsydx.com/lf677623/
 • https://www.hbsydx.com/lf150954/
 • https://www.hbsydx.com/lf717081/
 • https://www.hbsydx.com/lf131264/
 • https://www.hbsydx.com/lf663710/
 • https://www.hbsydx.com/lf40876/
 • https://www.hbsydx.com/lf702125/
 • https://www.hbsydx.com/lf101017/
 • https://www.hbsydx.com/lf418068/
 • https://www.hbsydx.com/lf225590/
 • https://www.hbsydx.com/md365582/
 • https://www.hbsydx.com/md14026/
 • https://www.hbsydx.com/md997080/
 • https://www.hbsydx.com/md983727/
 • https://www.hbsydx.com/md141710/
 • https://www.hbsydx.com/md990901/
 • https://www.hbsydx.com/md786552/
 • https://www.hbsydx.com/md90760/
 • https://www.hbsydx.com/md495953/
 • https://www.hbsydx.com/md7911/
 • https://www.hbsydx.com/md543724/
 • https://www.hbsydx.com/my354432/
 • https://www.hbsydx.com/my951964/
 • https://www.hbsydx.com/my310471/
 • https://www.hbsydx.com/my248211/
 • https://www.hbsydx.com/my218039/
 • https://www.hbsydx.com/my862741/
 • https://www.hbsydx.com/my310533/
 • https://www.hbsydx.com/my422057/
 • https://www.hbsydx.com/my378738/
 • https://www.hbsydx.com/my940951/
 • https://www.hbsydx.com/my306649/
 • https://www.hbsydx.com/myc465903/
 • https://www.hbsydx.com/myc377531/
 • https://www.hbsydx.com/myc240131/
 • https://www.hbsydx.com/myc413894/
 • https://www.hbsydx.com/myc474795/
 • https://www.hbsydx.com/myc583775/
 • https://www.hbsydx.com/myc517416/
 • https://www.hbsydx.com/myc849170/
 • https://www.hbsydx.com/myc59871/
 • https://www.hbsydx.com/myc805174/
 • https://www.hbsydx.com/myc641902/
 • https://www.hbsydx.com/oy225770/
 • https://www.hbsydx.com/oy632618/
 • https://www.hbsydx.com/oy850540/
 • https://www.hbsydx.com/oy789181/
 • https://www.hbsydx.com/oy505475/
 • https://www.hbsydx.com/oy452107/
 • https://www.hbsydx.com/oy437436/
 • https://www.hbsydx.com/oy485712/
 • https://www.hbsydx.com/oy703311/
 • https://www.hbsydx.com/oy702460/
 • https://www.hbsydx.com/oy112771/
 • https://www.hbsydx.com/tye611640/
 • https://www.hbsydx.com/tye959314/
 • https://www.hbsydx.com/tye426528/
 • https://www.hbsydx.com/tye968333/
 • https://www.hbsydx.com/tye597929/
 • https://www.hbsydx.com/tye175103/
 • https://www.hbsydx.com/tye441324/
 • https://www.hbsydx.com/tye274861/
 • https://www.hbsydx.com/tye301020/
 • https://www.hbsydx.com/tye185450/
 • https://www.hbsydx.com/tye242388/
 • https://www.hbsydx.com/tys461849/
 • https://www.hbsydx.com/tys460244/
 • https://www.hbsydx.com/tys557272/
 • https://www.hbsydx.com/tys549512/
 • https://www.hbsydx.com/tys267873/
 • https://www.hbsydx.com/tys970223/
 • https://www.hbsydx.com/tys281967/
 • https://www.hbsydx.com/tys452366/
 • https://www.hbsydx.com/tys613761/
 • https://www.hbsydx.com/tys98778/
 • https://www.hbsydx.com/tys375614/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl104436/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl883481/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl910634/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl663939/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl920068/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl957729/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl224202/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl815121/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl253230/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl633995/
 • https://www.hbsydx.com/tyyl509373/
 • https://www.hbsydx.com/wd642173/
 • https://www.hbsydx.com/wd776870/
 • https://www.hbsydx.com/wd504762/
 • https://www.hbsydx.com/wd147913/
 • https://www.hbsydx.com/wd707782/
 • https://www.hbsydx.com/wd327695/
 • https://www.hbsydx.com/wd154775/
 • https://www.hbsydx.com/wd607616/
 • https://www.hbsydx.com/wd571814/
 • https://www.hbsydx.com/wd485056/
 • https://www.hbsydx.com/wd843929/
 • https://www.hbsydx.com/wj987035/
 • https://www.hbsydx.com/wj117626/
 • https://www.hbsydx.com/wj77300/
 • https://www.hbsydx.com/wj639797/
 • https://www.hbsydx.com/wj307183/
 • https://www.hbsydx.com/wj833956/
 • https://www.hbsydx.com/wj266119/
 • https://www.hbsydx.com/wj532414/
 • https://www.hbsydx.com/wj289252/
 • https://www.hbsydx.com/wj802867/
 • https://www.hbsydx.com/wj682034/
 • https://www.hbsydx.com/xb95320/
 • https://www.hbsydx.com/xb588655/
 • https://www.hbsydx.com/xb78212/
 • https://www.hbsydx.com/xb467398/
 • https://www.hbsydx.com/xb972214/
 • https://www.hbsydx.com/xb398676/
 • https://www.hbsydx.com/xb85331/
 • https://www.hbsydx.com/xb587806/
 • https://www.hbsydx.com/xb441157/
 • https://www.hbsydx.com/xb79944/
 • https://www.hbsydx.com/xb925998/
 • https://www.hbsydx.com/xc883524/
 • https://www.hbsydx.com/xc941274/
 • https://www.hbsydx.com/xc736699/
 • https://www.hbsydx.com/xc112434/
 • https://www.hbsydx.com/xc451592/
 • https://www.hbsydx.com/xc671599/
 • https://www.hbsydx.com/xc131021/
 • https://www.hbsydx.com/xc178268/
 • https://www.hbsydx.com/xc344597/
 • https://www.hbsydx.com/xc531025/
 • https://www.hbsydx.com/xc518518/
 • https://www.hbsydx.com/xy320824/
 • https://www.hbsydx.com/xy219135/
 • https://www.hbsydx.com/xy292043/
 • https://www.hbsydx.com/xy368601/
 • https://www.hbsydx.com/xy619188/
 • https://www.hbsydx.com/xy920140/
 • https://www.hbsydx.com/xy509735/
 • https://www.hbsydx.com/xy223264/
 • https://www.hbsydx.com/xy910792/
 • https://www.hbsydx.com/xy801806/
 • https://www.hbsydx.com/xy248545/
 • https://www.hbsydx.com/xy2670606/
 • https://www.hbsydx.com/xy2519167/
 • https://www.hbsydx.com/xy2903529/
 • https://www.hbsydx.com/xy2755710/
 • https://www.hbsydx.com/xy2765064/
 • https://www.hbsydx.com/xy2611364/
 • https://www.hbsydx.com/xy2864468/
 • https://www.hbsydx.com/xy2441929/
 • https://www.hbsydx.com/xy2499977/
 • https://www.hbsydx.com/xy2232381/
 • https://www.hbsydx.com/xy2218216/
 • https://www.hbsydx.com/xypt644040/
 • https://www.hbsydx.com/xypt756968/
 • https://www.hbsydx.com/xypt776947/
 • https://www.hbsydx.com/xypt341717/
 • https://www.hbsydx.com/xypt31361/
 • https://www.hbsydx.com/xypt884600/
 • https://www.hbsydx.com/xypt621897/
 • https://www.hbsydx.com/xypt423657/
 • https://www.hbsydx.com/xypt506789/
 • https://www.hbsydx.com/xypt141030/
 • https://www.hbsydx.com/xypt612473/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl113601/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl147041/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl28723/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl191488/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl902122/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl977470/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl744976/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl986505/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl552331/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl95500/
 • https://www.hbsydx.com/xyyl787893/
 • https://www.hbsydx.com/yhz134882/
 • https://www.hbsydx.com/yhz310480/
 • https://www.hbsydx.com/yhz878532/
 • https://www.hbsydx.com/yhz540094/
 • https://www.hbsydx.com/yhz160784/
 • https://www.hbsydx.com/yhz835963/
 • https://www.hbsydx.com/yhz398119/
 • https://www.hbsydx.com/yhz211293/
 • https://www.hbsydx.com/yhz218002/
 • https://www.hbsydx.com/yhz196394/
 • https://www.hbsydx.com/yhz843927/
 • https://www.hbsydx.com/yk842311/
 • https://www.hbsydx.com/yk805767/
 • https://www.hbsydx.com/yk421238/
 • https://www.hbsydx.com/yk210848/
 • https://www.hbsydx.com/yk877364/
 • https://www.hbsydx.com/yk779223/
 • https://www.hbsydx.com/yk216082/
 • https://www.hbsydx.com/yk500115/
 • https://www.hbsydx.com/yk594562/
 • https://www.hbsydx.com/yk163422/
 • https://www.hbsydx.com/yk802319/
 • https://www.hbsydx.com/yk2210322/
 • https://www.hbsydx.com/yk2792120/
 • https://www.hbsydx.com/yk222480/
 • https://www.hbsydx.com/yk2569831/
 • https://www.hbsydx.com/yk2582812/
 • https://www.hbsydx.com/yk2849876/
 • https://www.hbsydx.com/yk244160/
 • https://www.hbsydx.com/yk2393990/
 • https://www.hbsydx.com/yk2216539/
 • https://www.hbsydx.com/yk2461929/
 • https://www.hbsydx.com/yk2817984/
 • https://www.hbsydx.com/yltd760198/
 • https://www.hbsydx.com/yltd141071/
 • https://www.hbsydx.com/yltd529638/
 • https://www.hbsydx.com/yltd474894/
 • https://www.hbsydx.com/yltd776063/
 • https://www.hbsydx.com/yltd159357/
 • https://www.hbsydx.com/yltd624660/
 • https://www.hbsydx.com/yltd355897/
 • https://www.hbsydx.com/yltd193159/
 • https://www.hbsydx.com/yltd417545/
 • https://www.hbsydx.com/yltd826158/
 • https://www.hbsydx.com/yx401531/
 • https://www.hbsydx.com/yx404207/
 • https://www.hbsydx.com/yx661091/
 • https://www.hbsydx.com/yx237932/
 • https://www.hbsydx.com/yx237810/
 • https://www.hbsydx.com/yx908888/
 • https://www.hbsydx.com/yx616140/
 • https://www.hbsydx.com/yx55916/
 • https://www.hbsydx.com/yx307091/
 • https://www.hbsydx.com/yx455067/
 • https://www.hbsydx.com/yx843338/
 • https://www.hbsydx.com/yy543706/
 • https://www.hbsydx.com/yy243353/
 • https://www.hbsydx.com/yy596600/
 • https://www.hbsydx.com/yy471000/
 • https://www.hbsydx.com/yy724497/
 • https://www.hbsydx.com/yy170522/
 • https://www.hbsydx.com/yy796263/
 • https://www.hbsydx.com/yy262480/
 • https://www.hbsydx.com/yy502236/
 • https://www.hbsydx.com/yy488557/
 • https://www.hbsydx.com/yy13938/
 • https://www.hbsydx.com/zx630095/
 • https://www.hbsydx.com/zx829324/
 • https://www.hbsydx.com/zx925358/
 • https://www.hbsydx.com/zx323118/
 • https://www.hbsydx.com/zx374653/
 • https://www.hbsydx.com/zx175768/
 • https://www.hbsydx.com/zx560206/
 • https://www.hbsydx.com/zx30055/
 • https://www.hbsydx.com/zx68103/
 • https://www.hbsydx.com/zx919757/
 • https://www.hbsydx.com/zx678082/
 • 分类 1号站平台 下的文章

   山东曲阜11月26日电 (陈曙光)孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,首批展出文物2500件(组)。

   孔子博物馆是综合类大型现代化博物馆,具备博物馆展览陈列、文物保护与收藏、公共文化服务等诸多功能,常设展陈分为三个部分。馆内上行空间展线以“孔子的时代、孔子的一生、孔子的智慧、孔子与中华文明、孔子与世界文明、永远的孔子”六大部分构成,是展示孔子文化的主展线;下行空间展线以展示孔府诗礼传家的历史及孔府历代珍藏为主,是专门体现孔子博物馆馆藏文物丰富性、独特性的关键展区;特色展厅展陈曲阜著名的碑刻及汉画像石。

  孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,社会各界人士参观展览。 杨国庆 摄孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,社会各界人士参观展览。 杨国庆 摄

   同时,博物馆还设立孔子圣迹图大型互动厅、孔子讲学堂全息技术体验厅,将利用现存典籍资源打造世界最全的儒学典籍图书馆——“时习阁”。

   据项目设计和布展总负责人、清华大学美术学院副教授张烈介绍,此次展陈内容以孔子文化为核心,以文物为载体,以高科技为手段,以服务大众特别是青少年学生为主要目标,突出互动体验与感悟,总展出文物数量2500件(组)。孔子博物馆的设计线索是通过故事用叙事性的方式表现孔子的思想和精神力量,围绕“景仰、对话、洗礼”三大板块,通过夫子问答等互动的加入,让游客有更多的体验感。

  孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,首批展出文物2500件(组)。 杨国庆 摄孔子博物馆11月26日在孔子故里曲阜正式开馆试运行,首批展出文物2500件(组)。 杨国庆 摄

   延续两千多年的儒家文化,为孔子故里曲阜留下了近70万件文物,藏品包括明代以来直至1948年的30多万件孔府私家文书档案、宋代以来4万多册善本古书、8000多件明清衣冠服饰以及大量与祭祀孔子有关的礼乐器等。这些是中国历史的凝固和中华文化的体现,具有鲜明的地方特色、家族特色和极高的历史、文化价值,具有全球、全国的唯一性和特殊性。

   “曲阜文物中有相当一部分无法集中妥善保存,已经馆藏的文物和档案也是‘养在深闺人未识’,无法向公众开放展示。”中华孔子学会孔子后裔儒学促进委员会会长孔德墉直言,以前对儒家学术研究非常不便,成立博物馆以后,将文物公布于世,这是非常大的一个转折,为研究孔子,研究传统文化提供了方便,也能吸引更多人了解儒家文化。

   “孔子博物馆将成为弘扬和传承优秀传统文化的有效载体,提升曲阜历史文化名城的城市内涵和文化品位,让孔子思想和儒家文化在世界各地更广传播。”曲阜市委书记刘东波表示,曲阜将会发挥好孔子博物馆孔子文化体验基地、爱国主义教育基地和干部政德教育基地的作用,进一步扩大孔子及儒家文化资源富集优势,加快推动形成儒家思想研究高地。(完)

   北京11月23日电 (夏宾)近日,记者从阿里巴巴获悉,被国际学术科技界认定为权威荣誉的IEEEFellow,近日又添中国面孔:达摩院智能计算实验室、大数据智能计算和搜索推荐平台负责人周靖人入选。

   IEEEFellow,即国际电子电气工程师学会会士,是该组织授予的最高荣誉,在学术科技界被认定为权威的荣誉和重要的职业成就。由于每年当选的IEEEFellow人数不超过IEEE会员总人数的0.1%,所以当选者基本都是在科学与工程技术领域内取得重要成就的杰出科学家。

   周靖人入选IEEEFellow,是因其在“云计算、大数据、数据库领域做出的杰出贡献。”此前,作为大规模分布式系统和数据库等领域的国际级权威学者,周靖人拥有16项相关专利,并在国际多家权威期刊发表了50多篇顶级论文。

   周靖人在2004年获得美国哥伦比亚大学计算机博士学位,后加入微软担任研发合伙人。2015年,周靖人加入阿里巴巴集团,现任阿里巴巴集团副总裁,负责达摩院智能计算实验室、大数据智能计算平台、搜索推荐事业部。

   刚刚过去的2018年双11中,周靖人带领的大数据智能计算平台团队,完美支撑了全球“最猛”的交易洪峰。双11零点,全球大数据“泄洪”之闸开启:2分05秒达100亿元,大数据智能计算平台实现实时日志处理峰值每秒17亿条(约合每秒1.7TB),相当于1秒钟内读完120万本今年新版《新华字典》的数据量。

   除此之外,周靖人所负责的搜索算法团队,还在双11期间帮助消费者完成了453亿次AI个性化推荐。这相当于根据用户的喜好,生成了453亿个专属货架,使消费者在海量商品中更容易找到真正需要的和想要的,新技术,已推动所有商品与信息连接,带领公众走进个性化、定制化时代。(完)

   11月14日电 据外媒报道,9日爱尔兰出现疑似不明飞行物,多名驾驶民航客机飞过爱尔兰上空的飞行员都向地面塔台报告,看见强光及发光物体在附近掠过,其中一名机师估计其速度达音速两倍。

   爱尔兰航空管理局表示事件不寻常,正展开调查。有专家称,该物体可能是陨石,陨石以低角度及低轨迹进入地球大气层的现象并不罕见。

   首先报告称目击不明飞行物是一名英国航空公司的女飞行员,她当时驾驶客机,从加拿大蒙特利尔飞往英国伦敦希思罗机场,在当地时间早上6时47分飞至爱尔兰凯里郡上空时,看见左边有一个“极光亮物体”高速掠过,再向北移动。她向爱尔兰香农机场的航空管制员报告,并询问该处是否正举行军事演习,控制塔人员回复并无军演,雷达也没任何显示。

   随后经过同一区域的维珍航空波音747客机的飞行员,报告称目击发光物体,他估计可能是陨石或其他物体重新进入地球大气层产生火光,又表示见到“多个发光物体以同一轨迹移动,从左前方飞向客机右边”。挪威航空一班737客机的飞行员同样目击类似事件,当时他与维珍航空客机,均位于爱尔兰西南部海岸约7620米(2.5万英尺)上空。

   各界对这些不明物体有不同猜测。据报道,目击不明飞行物的案例时有发生,但大多数都能够通过大气现象来解释。

   刘国梁:女乒危机远超预想

   刘国梁重新审视局势。

   北京时间昨日,观战完两站国际乒联公开赛的中国乒协副主席刘国梁表示,不能拿过去对乒乓球的理解和对球队的判断来定未来发展之路。谈到日本选手伊藤美诚在瑞典公开赛上的表现,他直言感到非常震惊。经过瑞典和奥利地两站比赛之后,刘国梁坦言:“中国女乒现在的危机远比大家看到和预想的大。”

   中日对抗 刘国梁没想到

   刘国梁所说的“震撼”出现在瑞典公开赛上,日本选手伊藤美诚连克刘诗雯、丁宁和朱雨玲等夺冠,其中决赛4比0完胜朱雨玲。“竞技体育是动态的,不能拿过去的模子去套。”刘国梁表示,“我坐在这儿就在想,如果这是东京(奥运会),可能我们来不及说再见就输了。这种情况是有可能发生的,但这两站比赛之前是我们想不到的。”

   在刚刚结束的奥地利公开赛女双决赛中,中国组合陈幸同/孙颖莎不敌日本组合早田希娜/伊藤美诚。“女双赛前就知道不好打,我们没有优势。”刘国梁坦言,抛开技术不说,运动员本身的气质、意志品质和向上的冲劲并不比对手强。中国队更多地靠以前成功的经验,对手则更多地靠团队和科技。“虽然还没到总结统筹的时候,但很庆幸这两站比赛,至少让我们看清楚很多。”

   伊藤美诚 其实尚未定型

   比赛表明,日本女乒已经走出了中国台北、中国香港、新加坡等队的阵营,紧追中国女乒。刘国梁说,原来中国女乒对其他对手的优势是七三开。经过两站比赛后,刘国梁和中国队教练组都感觉变量很大。

   对于本次连克中国主力的日本选手伊藤美诚,刘国梁表示,中国队在过去两年多一直在重视和研究她。伊藤美诚实力雄厚,把握战机能力强,可以和中国队任何一个选手抗衡。在一直受到中国队重视的前提下,她依然有这样高的胜率,并非偶然,但这并不意味她就能横扫中国队。刘国梁认为,伊藤美诚尚未成熟定型,“处于上升期和动荡期,我认为她自己也不知道能发展成什么样。”日本队也在观察,也不知道伊藤美诚能发展成什么样。

   伊藤美诚是一个可能上下波动的变数,日本队希望利用这个“火力点”扩大到面。对中国女乒来说,就是如何压住这个很集中的“火力点”。

   做出改变 用好优势资源

   相对女乒,男乒格局和一年多前相比变化不大。德国、日本和韩国整体实力不分伯仲。瑞典公开赛上伊藤美诚给刘国梁带来震撼,也促使他在奥地利公开赛上选择改变,尝试男女教练组互换。他认为,措施和手段上的改变能够改变运动员和教练员的思维模式、执教习惯,让整个球队活起来、动起来。

   中国乒乓有最好的团队、最好的运动员、教练员,丰厚的资源和人才储备应该共享。“资源放在这儿,整合不起来,就不能发挥作用。”刘国梁选择改变,打破思维和习惯,允许试错,不看重公开赛上的输赢。“在被对手震撼到的时候,更要保持这份自信和清醒。”

   “世界乒乓球竞技是动态的。我很怕自己脱轨或者判断不准确。”刘国梁说,观察后有个准确的定位,再思考未来的发展和部署,做好顶层设计和整体规划。“大的方向性、战略性的东西对了,就不会有大问题。” 据新华社

   中国侨网11月13日电 据美国《世界日报》报道,中国年度购买盛事“双11”登场,中国的“双11”也牵动着美国华人的心,一方面北美的物流业者忙着为中国卖家备货,一方面美国华人等着从中国海淘好物。同时美国的商家为吸引中国和华人顾客,也推出“双11”折扣,可谓是一场跨国跨海的双向购物之战。

   华人快递业者Raymond表示,从10月开始就忙着向中国发货,因为需要提前送出去清关,货物最多的就是婴儿保健食品,包括米粉、奶瓶、婴儿维生素、婴儿食品、乳液等,空运光是运一堆货能达到25吨重量,为此前段时间天天加班,终于在10月底之前忙得差不多。现在开始忙着年底过节需要的巧克力。反向的还有中国在美国网站如亚马逊出售商品的卖家,最近也将大批货物运到美国,目的是为美国随后的感恩节圣诞节做准备。

   除了物流公司,美国华人也在关注着“双11”;中国的“双11”原来对美国华人来说,只是隔岸观火,看热闹;曾几何时,却成为大家共享的盛事。

   华人孙女士说,她最近天天在淘宝上看“双11”的好东西,准备时间一到就清空购物车,主攻婴儿衣服和一些玩具,当天不仅有买400元减50元人民币的活动,还有各种红包津贴。

   而今年淘宝还推出美国本地专享的“双11”折扣,包括淘宝和大华超市连手,推出线上线下送礼活动。11月11日至25日期间截屏淘宝广告,到大华店内消费99元减5元,在大华店内收银台领取宣传单,可获取淘宝价值80元人民币的无门坎折扣码,可10和11日在淘宝上使用。另外即日至11月14日,使用支付宝在大华消费满300元人民币,可省20元人民币。

   华人马小姐早就摩拳擦掌,她说,她们好几个中国海淘拼货团最近都很低调,大家都忙着在淘宝计算各种折扣券使用方法和组合方式,做好功课就等着“双11”一到就下单,而且中国“双11”凌晨12时开始,正好是这边周六上午9时,占尽天时之利。(张宏)